Buiten de oevers

Afspraak maken, verzetten of afzeggen

Een afspraak maken kan:

  • telefonisch, mijn mobiele nummer is 06 20974636. Als ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, spreek dan een boodschap in of stuur een sms.
  • via het contactformulier op de website of stuur een email naar sarah.goudsmit@inter.nl.net

Ik werk op maandagmiddag en woensdag tot 14.30 uur in 'De Lemniscaat' te Leiden www.de-lemniscaat.nl.
Op maandagochtend, dinsdagochtend tot 10.30 uur in het therapeuticum Aurum in Zoetermeer www.therapeuticumaurum.nl
Op dinsdag en vrijdag vanaf 11.15 uur op de Hekbootkade 27, 2725AP Zoetermeer.

Als je een afspraak wilt verzetten of afzeggen, laat dit dan zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur van te voren weten.
Bij niet of niet tijdig afzeggen, wordt het volledige tarief alsnog bij je in rekening gebracht.
Heb je echter een afspraak binnen 24 uur en zijn er zeer dringende en onvoorziene redenen waardoor je niet op onze afspraak kunt komen, neem dan telefonisch contact met mij op om dit te bespreken. De helft van het consult bedrag wordt dan wel in rekening gebracht.